Disclaimer

Algemeen
Authentiek Indisch Koken (Kamer van Koophandel 68590032) verleent hierbij toegang tot www.authentiekindischkoken.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen, die door authentiekindischkoken.nl en derden zijn aangeleverd. Authentiek Indisch Koken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Authentiek Indisch Koken.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Authentiek Indisch Koken. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Binnen deze website zijn mogelijk externe links opgenomen. Authentiek Indisch Koken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Authentiek Indisch Koken. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van authentiek Indisch koken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Toepassing
De disclaimer is van toepassing op elke pagina van de website www.authentiekindischkoken.nl.

Pin It on Pinterest